Försäkring för din bil.ditt hem.din hund.din katt.

Vilken försäkring eller vilket försäkringsbolag ska man välja. Bolagen och villkoren kan vara svåra att urskilja, men känn lugnet, vi hjälper till.

Visa försäkringar
Vilken försäkring ska du välja

Försäkring

En försäkring är ett avtal mellan en försäkringstagare och ett försäkringsbolag. Försäkringstagaren betalar en avgift till försäkringsbolaget, oftast omnämns denna avgift som premie. I gengäld lovar bolaget att betala ut en ersättning om en viss händelse inträffar. Exempel på sådana händelser kan vara sjukdom, skada, dödsfall, stöld eller brand. Grunden för detta avtal är försäkringspolicyn, som detaljerat specificerar vilka händelser som är försäkrade, under vilka omständigheter ersättning kan utbetalas, och hur stor ersättningen kan vara. Beroende på försäkringsbolag och typ av försäkring så får ofta försäkringstagaren stå för en så kallad självrisk kostnad.

Vilka typer av försäkringar finns det?

Det finns många olika typer av försäkringar uppdelade i två huvudkategorier sakförsäkring och personförsäkring. De vanligaste typerna är:

  • Fordonsförsäkring  så som t.ex. trafikförsäkring är obligatoriskt för att få köra bil och även vissa andra typer av fordon ute på de allmänna vägarna. En bilförsäkring skyddar dig mot ekonomiska förluster till följd av en trafikolycka eller annan typ av skadegörelse på din bil. Vad man får ersättning för beror på om du även har halv- eller helförsäkring för fordonet.
  • Reseförsäkring  skyddar dig mot ekonomiska förluster under en resa, till exempel om du blir sjuk, skadad eller om ditt baggage blir stulet.
  • Hemförsäkring  skyddar ditt hem och dina ägodelar mot skador som kan uppstå till följd av brand, stöld eller andra olyckor.
  • Djurförsäkring skyddar ditt djur mot veterinärvårdskostnader och andra utgifter. Oftast är dessa försäkringar specificerade till vilken typ av djur man försäkrar så som kattförsäkring och hundförsäkring.

Funderar på försäkring

Att tänka på när du väljer försäkring

När man väljer en försäkring är det viktigt att noggrant överväga flera faktorer för att säkerställa att man får det skydd som bäst motsvarar ens behov och situation. Genom att fokusera på några viktiga punkter kan du hitta den perfekta försäkringen för dina behov.

Först och främst, identifiera dina behov. Vilka risker vill du skydda dig mot? Vad är din budget? Hur bekväm är du med att betala en viss självrisk? När du har en klar bild av dina behov, kan det vara bra inledningsvis med att du jämför försäkringar och olika försäkringsbolag. Använd Jämför24 för att få en överblick av priser och villkor, och läs recensioner av olika bolag på nätet för att se vad andra kunder tycker.

Det är extra viktigt att läsa igenom försäkringsvillkoren noggrant. Se till att du förstår vad som ingår i försäkringen och vad som inte gör det, och var uppmärksam på eventuella undantag och begränsningar. God kundservice är ofta underskattat. Välj ett bolag som du enkelt kan komma i kontakt med om du behöver hjälp. Läs recensioner av kundservicen för att se vad andra kunder har upplevt.

Slutligen, se till att försäkringens täckningsgrad matchar dina behov. Var inte rädd för att ta kontakt med försäkringsbolaget om du har frågor du inte hittar svaret på själv. Vilket vi här på Jämför24 förhoppningsvis kan vara hjälpsamma med. Genom att ta dig tid att analysera dina behov, jämföra olika erbjudanden och läsa igenom villkoren kan du hitta en försäkring som ger dig de villkor och pris som passar dig bäst. Det viktigaste är att ha en försäkring som ger dig den trygghet du behöver.

Hur fungerar en försäkring?

När du tecknar en försäkring betalar du en premie till försäkringsbolaget. Premien baseras på din ålder, ditt kön, din bostadsort, din riskprofil och andra faktorer. Om en viss händelse inträffar, till exempel en brand eller en bilolycka, kan du anmäla skadan till försäkringsbolaget. Bolaget kommer då att utreda skadan och betala ut en ersättning till dig, beroende på vad som står i försäkringsvillkoren.

Det är viktigt att läsa igenom försäkringsvillkoren noggrant innan du tecknar en försäkring. Villkoren innehåller information om vad som ingår i försäkringen, vad som inte gör det, hur du anmäler en skada och hur du får ut en ersättning.

I dessa villkor finns en del branschspecifika begrepp som kanske man inte riktigt har koll på men är bra att känna till. Som hjälp har vi skapat en ordlista med några av de vanligaste begreppen. Vill ni veta mer om försäkringar kan vi rekommendera Försäkringssnack podden på Spotify eller kika på hemsidan för försäkringsföretagens och tjänstepensionsföretagens branschorganisation som håller i den podden.

Ordlista

Försäkringsanspråk

En begäran om ersättning från försäkringstagaren till försäkringsgivaren på grund av en händelse eller skada som omfattas av försäkringspolicyn.

Ersättningsnivå

Ersättningsnivå är den summa pengar som försäkringsbolaget betalar ut till dig vid en skada eller annan händelse. Ersättningsnivån bestäms av försäkringsavtalets villkor och kan variera beroende på typen av försäkring, den specifika risken som försäkras, och de val som gjorts av försäkringstagaren vid tecknande av försäkringen. Ofta refereras det till maximal ersättningsnivå vilket är den högsta summa pengar som försäkringsbolaget kommer att betala ut för en specifik försäkrad händelse eller under hela försäkringsperioden.

Livförsäkring

En typ av försäkring som ger ekonomisk ersättning till försäkringstagarens efterlevande vid dödsfall.

Personförsäkring

Personförsäkring skyddar dig och din familj mot ekonomiska förluster till följd av sjukdom, skada eller dödsfall, oberoende av egendom.

Premie

En premie är den avgift som en försäkringstagare betalar till sitt försäkringsbolag för att erhålla försäkringsskydd. Premien kan ses som priset på försäkringen och betalas antingen som en engångssumma eller vid regelbundna intervall, såsom månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis, beroende på försäkringsavtalet.

Sakförsäkring

Typ av försäkring som skyddar mot förlust eller skada på egendom och tillgångar, skyddar dina ägodelar, till exempel din bil, ditt hem eller dina möbler, såsom hemförsäkring eller bilförsäkring.

Självrisk

Hur stor del av kostnaden för en skada eller förlust som försäkringstagaren själv måste betala innan försäkringsbolagets ersättning träder in kallas för självrisk. En högre självrisk innebär ofta en lägre premie, men också att försäkringstagaren bär en större del av risken.

Självriskreducering

Självriskreducering är en möjlighet att sänka din självrisk i en försäkring. Det innebär att du betalar en extra avgift till försäkringsbolaget, och i gengäld får du en lägre självrisk om du får en skada.

Täckningsgrad

Inom försäkringssammanhang avser täckningsgrad till omfattningen av skydd som en försäkringspolicy erbjuder i förhållande till de risker och händelser som den försäkrade kan ställas inför. Det beskriver vilka typer av skador, förluster, eller anspråk som försäkringen täcker, samt under vilka omständigheter och till vilken grad ersättning kan erhållas. Täckningsgraden kan också hänvisa till proportionen av kostnader som försäkringsbolaget kommer att ersätta efter en skadehändelse.

Riskbedömning

Försäkringsbolagets utvärdering av risken att försäkra en person eller egendom, vilket påverkar premiens storlek och villkor.