Jämför hemförsäkring.

Fem nyckelord när du jämför hemförsäkringar i syfte att hitta den bästa för ditt hem är: Täckning, självrisk, premie, villkor och begränsningar.

Visa hemförsäkringar
Topp fem bästa sakerna att tänka på när du jämför hemförsäkringar
innehåller annonser

Jämför och hitta den bästa hemförsäkringen för dig

Här har vi samlat ett litet urval av svenska försäkringsbolag så att du enkelt kan jämföra dessa för hitta den bästa hemförsäkringen för ditt hem

Gjensidige hemförsäkring logotyp

Kort om Gjensidige

Gjensidige erbjuder hemförsäkringar som ger ett grundläggande skydd för ditt boende och dina tillhörigheter. Deras hemförsäkringar inkluderar skydd mot brand, stöld, ansvarsskydd, rättsskydd och reseskydd. Du kan välja olika nivåer av försäkring beroende på dina behov, såsom Bas, Lagom eller Plus, som erbjuder olika ersättningsnivåer och förmåner.

 • Kategori Hemförsäkring
 • Allrisk / Drulle 100 000 kr
 • Lösöre (upp till)1 500 000 kr
 • Grundsjälvrisk 1 500 kr
 • Bindningstid Nej
 • Reseskydd 45 – 60 dagar
 • Bostadsrättstillägg Tillägg
 • Rättsskydd (upp till)350 000 kr

Gofido hemförsäkring logotyp

Kort om Gofido

Gofido – din aktiva hemförsäkring. Vi ger dig direkt ett förslag utifrån ditt behov. Du väljer själv om du vill ändra, lägga till eller ta bort något. På så sätt blir du rätt försäkrad. Det gör också att du får rätt pris – varken mer eller mindre.

Och det bästa av allt, vi kommer bevaka din försäkring åt dig och föreslår nya val när vi märker att något förändrats i ditt liv.

 • Kategori Hemförsäkring
 • Allrisk / Drulle Tillval
 • Lösöre (upp till)50 000 kr
 • Grundsjälvrisk 1 500 kr
 • Bindningstid Nej
 • Reseskydd 30 dagar
 • Bostadsrättstillägg Ja
 • Rättsskydd (upp till)250 000 kr

Hedvig hemförsäkring logotyp

Kort om Hedvig

Vi försäkrar idag över 100 000 människor. Kunder kan försäkra sitt hem, (Hemförsäkring Hyresrätt, Hemförsäkring Bostadsrätt, Hemförsäkring Villahemförsäkring, Hemförsäkring Student), sin bil, sina hundar och katter.

För den aktive har vi även en olycksfallsförsäkring med ersättning upp till 1 000 000 kr.

 • Kategori Hemförsäkring
 • Allrisk / Drulle 50 000 kr
 • Lösöre (upp till)1 000 000 kr
 • Grundsjälvrisk 1 500 kr
 • Bindningstid Nej
 • Reseskydd 45 dagar
 • Bostadsrättstillägg Ja
 • Rättsskydd (upp till)250 000 kr

Hemförsäkring

En hemförsäkring är en försäkring som skyddar ditt hem och dina ägodelar mot oväntade händelser samt ge dig ersättning om du blir skadad i hemmet eller om du råkar orsaka skada på annans egendom.

Hemförsäkringen är en grundläggande och essentiell del av att skydda ditt hem och ditt hushåll. Den erbjuder ekonomiskt skydd mot en rad oväntade händelser, såsom stöld, brand, vattenskador och andra typer av olyckor som kan påverka ditt hem och dina personliga ägodelar. Utöver detta, inkluderar hemförsäkringen ofta ansvarsskydd, rättsskydd samt överfallsskydd, vilket ger en ytterligare säkerhetsnivå för dig och din familj.

Att ha en hemförsäkring är viktigt eftersom det inte bara handlar om att skydda de materiella värdena i ditt hem, utan också om att ge dig och din familj trygghet. Oavsett om du bor i en lägenhet eller ett hus, kan oväntade händelser inträffa när som helst, och kostnaderna för reparationer eller ersättning av förlorade ägodelar kan snabbt bli betungande. Med en hemförsäkring kan du minska den ekonomiska belastningen och istället fokusera på att återställa ditt hem och ditt liv till det normala så snabbt som möjligt.

Obligatoriskt med hemförsäkring?

Att ha en hemförsäkring är inte obligatoriskt enligt lag i Sverige, men det är starkt rekommenderat. De flesta fastighetsägare och hyresvärdar kräver dock att deras hyresgäster har en hemförsäkring för att skydda sig mot ekonomiska förluster vid skador eller olyckor som kan uppstå i bostaden. Hemförsäkringen erbjuder ett viktigt skyddsnät för både bostadsägare och hyresgäster, och den täcker inte bara skador på egendom utan även personligt ansvar, rättsskydd och ibland även identitetsskydd.

Fem nyckelord att tänka på när du jämför hemförsäkring

Täckningsgrad

Granska noggrant vad försäkringen täcker. Se till att den inkluderar skydd för de risker som är mest relevanta för ditt hem och din livsstil, som brand, vattenskador, stöld och ansvarsskydd. Fundera även på om du behöver tilläggsförsäkringar som drulleförsäkring eller utökat reseskydd.

Självrisknivåer

Självrisken är den kostnad du själv måste stå för innan försäkringen träder in. En lägre självrisk innebär vanligtvis en högre premiekostnad, så balansera detta mot din ekonomiska förmåga att betala vid en eventuell skada.

Premie (månadsavgift)

Jämför priser från olika försäkringsbolag, men fokusera inte enbart på premiekostnaden. Den billigaste hemförsäkringen är inte nödvändigtvis den bästa om den inte erbjuder det skydd du behöver.

Villkor

Villkoren i försäkringsavtalet definierar de exakta termerna för din täckning, inklusive eventuella begränsningar eller krav. Det är viktigt att noggrant läsa och förstå dessa villkor innan du tecknar en försäkring.

Begränsningar

Alla hemförsäkringar har vissa begränsningar och undantag. Att vara medveten om dessa hjälper dig att förstå omfattningen av ditt skydd och undvika överraskningar vid ett försäkringsärende. Detta kan inkludera uteslutningar för vissa typer av skador, åldersbegränsningar för vissa föremål, eller specifika krav för att försäkringen ska gälla, som krav på godkänt lås eller larm.

Vanliga frågor om hemförsäkring

Vad täcker en hemförsäkring?

En hemförsäkring ger skydd mot en mängd olika risker, inklusive stöld, brand, vattenskador och skador orsakade av oväder. Den inkluderar vanligtvis också ansvarsskydd, rättsskydd och ibland även reseskydd.

Hur beräknas premien för min hemförsäkring?

Premien för din hemförsäkring beräknas baserat på flera faktorer, inklusive bostadens storlek och typ, ditt geografiska läge, vald självrisk, och omfattningen av det skydd du väljer.

Vad händer om jag behöver göra en skadeanmälan?

Om du behöver göra en skadeanmälan kontaktar du ditt försäkringsbolag så snart som möjligt. De kommer att informera dig om nästa steg, vilken dokumentation som krävs och hur processen går till.

Är hemförsäkring obligatorisk?

Nej, det är inte lag på att ha en hemförsäkring i Sverige, men det är starkt rekommenderat för att skydda ditt hem och dina ägodelar. Många hyresvärdar och bostadsrättsföreningar kräver dock att du har en hemförsäkring.

Kan jag anpassa min hemförsäkring?

Ja, de flesta försäkringsbolag erbjuder möjligheten att anpassa din hemförsäkring genom att välja tilläggstäckningar som passar just dina behov, till exempel för dyrare föremål, cyklar eller ytterligare reseskydd.

Varför behöver jag en hemförsäkring?

En hemförsäkring kan ge dig ekonomisk trygghet om något oväntat händer. Att reparera en brandskada eller ersätta stulna ägodelar kan bli dyrt, och en hemförsäkring kan hjälpa dig att betala för dessa kostnader.