Att anmäla och hantera en viltolycka

Att råka ut för en viltolycka kan vara både skrämmande och chockerande. För att hantera situationen korrekt och lagligt i Sverige, är det viktigt att följa några grundläggande steg. Denna introduktion guidar dig genom processen från att säkerställa din egen och andras säkerhet, till att korrekt rapportera händelsen till rätt myndigheter och hantera eventuella skador på ditt fordon. Vi kommer även att ge dig nödvändiga kontakter och resurser för att underlätta hela processen.

För att din bilförsäkring ska ha täckning vid kollisioner med djur, som viltolyckor, krävs oftast en halvförsäkring eller en helförsäkring. Trafikförsäkringen, som är obligatorisk för alla fordon i trafik, täcker inte skador på ditt eget fordon vid en sådan olycka. En halvförsäkring kan inkludera skydd för vissa typer av skador på fordonet som orsakas vid kollision med djur men inte alltid, då kan man oftast köpa till en tilläggsförsäkring som täcker viltolyckor. Men är man ofta ute och kör vid landsbygden kan det vara klokt att ha en helförsäkring som ger ett ännu bredare skydd och kan vara att föredra för maximal trygghet då helförsäkringar i princip alltid har täckning för skador som uppstår vid dessa typer av olyckor med djur.

Är du osäker på om din bilförsäkring har täckning för viltolycka, eller djurkollision som det också benämns som så rekommenderar vi att dubbelkolla det med ditt nuvarande försäkringsbolag. Eller så kan ni även passa på och jämför bilförsäkring hos oss för att eventuellt kunna hitta billigast bilförsäkring med bättre pris och villkor.

Att anmäla en viltolycka

Om du råkar ut för en viltolycka i Sverige finns det några viktiga steg du behöver ta:

1. Ring 112:

 • Det är din skyldighet att ringa 112 och anmäla viltolyckan till polisen.
 • Beskriv vad som har hänt och var du befinner dig.
 • Om du är skadad, larma ambulans.

2. Markera platsen:

 • Placera ut en varningstriangel vid vägrenen på ett avstånd på minst 100 meter
 • Om djuret inte är synligt, markera platsen för olyckan med en viltolycksremsa eller liknande.
 • Du kan också använda grenar, stenar eller tyg för att markera platsen.

3. Ta hand om djuret:

 • Om djuret är skadat, kontakta en jägare via 112.
 • Om djuret är dött, vänta på polisens instruktioner.
 • Försök inte att flytta djuret själv.

4. Anmäl till ditt försäkringsbolag:

 • Om din bil har skadats i viltolyckan, anmäl skadan till ditt försäkringsbolag.
 • De kommer att ge dig instruktioner om hur du ska gå vidare.
 • Ta bilder på olycksplatsen och skadorna på din bil.

Här är några användbara resurser:

Kom ihåg:

 • Det är en brottslig handling att inte anmäla en viltolycka till polisen.
 • Att anmäla en viltolycka kan vara avgörande för att rädda djurets liv, eller för att snabbt lindra djurets lidande om jägaren bedömer att ett nådaskott är nödvändigt.

Anmäla viltolycka med älg

Statistik om kollisioner med djur i Sverige

Var sker de flesta olyckor?

 • De flesta olyckor med vilt sker på vägar i skogs- och jordbrukslandskap.
 • Vägar med höga hastighetsgränser är mer benägna för viltolyckor.
 • Djurområden, till exempel nationalparker och naturreservat, utgör en ökad risk.

Vilken tid på dygnet?

 • Kollisioner med djur är vanligast i gryningen och skymningen, när djuren är mest aktiva.
 • Under vintern, när snön täcker marken, kan djur vara mer benägna att söka sig till vägar för att hitta mat.

Vilka djur är vanligast att krocka med?

 • Rådjur är det vanligaste viltet som är inblandat i trafikolyckor i Sverige, följt av älgar och vildsvin.
 • Andra djur som kan vara inblandade i olyckor inkluderar hjortar, renar, havsörnar och grävlingar.

Vilka är farligast att krocka med?

 • Älgar är de mest farliga djuren att krocka med på grund av sin stora storlek och tunga vikt.
 • Kollisioner med älgar kan leda till allvarliga personskador och dödsfall.
 • Även kollisioner med andra stora djur, som vildsvin och björnar, kan vara mycket farliga.

Hur ska man agera som bilförare när ett vilt djur plötsligt springer ut på vägen?

 • Bromsa hårt och försök undvika att väja undan. Att svänga tvärt kan leda till en sladd eller en kollision med mötande trafik.
 • Var beredd att stanna helt. Om du inte kan undvika att krocka med djuret, bromsa så hårt du kan och var beredd att stanna helt.
 • Blås i tutan. Att tuta kan skrämma bort djuret från vägen.
 • Var uppmärksam på andra djur. Om du ser ett djur på ena sidan av vägen, var försiktig så att du inte krockar med ett annat djur på den andra sidan.
 • Anmäl olyckan. Om du krockar med ett vilt djur, anmäl olyckan till polisen. Du kan också anmäla olyckan till Viltskadecenter i ditt län.

Hur du undviker viltolyckor

Att kollidera med vilt på vägarna är en allvarlig och ibland oundviklig del av att köra i Sverige, särskilt under de tidiga och sena timmarna på dygnet när djuraktiviteten är som högst. De vanligaste djuren som är involverade i dessa olyckor är rådjur, älgar och vildsvin. Älgar och vildsvin utgör störst risk för allvarliga skador på både fordon och passagerare på grund av deras storlek och vikt.

Genom att vara försiktig och uppmärksam kan du bidra till att minska risken för kollisioner med vilt. Om ett djur plötsligt springer ut på vägen, försök att bromsa kontrollerat utan att svänga hastigt, vilket kan orsaka en ännu farligare olycka. Om du trots all försiktighet råkar ut för en viltolycka, följ de steg som nämnts för att säkert hantera situationen och minimera skador.

 • Var extra uppmärksam i gryningen och skymningen.
 • Sänk hastigheten i områden där det är vanligt med vilt.
 • Var uppmärksam på varningsskyltar för vilt.
 • Använd helljus när det är mörkt.
 • Håll avstånd till bilen framför dig.
 • Om du ser ett djur på vägen, var beredd att bromsa hårt och stanna.